κατεψεγμένως

κοτεψεγμένως (Α)
επίρρ. επιμέμπτως, υπό ψόγον, υπό κατηγορίαν.
[ΕΤΥΜΟΛ. < μτχ. παρακμ. κατεψεγμένος τού ρ. καταψέγομαι].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.